tel. 510 73 83 83      biuro@24naszemeble.pl

Promocje
Stół rozkładany FIN 90x150 + 50cm - wenge
Stół rozkładany FIN 90x150 + 50cm - wenge
2 079,00 zł 799,00 zł
szt.
Stół rozkładany FIN 95x180 + 50cm - wenge
Stół rozkładany FIN 95x180 + 50cm - wenge
2 259,00 zł 899,00 zł
szt.
Stół rozkładany ELISSE 90x150 + 50cm
Stół rozkładany ELISSE 90x150 + 50cm
2 422,00 zł 899,00 zł
szt.
Produkt dnia
Meblościanka Baros
Meblościanka Baros
1 049,00 zł
szt.
Nowości
Łóżko kontynentalne Widnes
Łóżko kontynentalne Widnes
1 299,00 zł
szt.
Łóżko kontynentalne Kansas
Łóżko kontynentalne Kansas
1 599,00 zł
szt.
Łóżko kontynentalne Kingston
Łóżko kontynentalne Kingston
1 599,00 zł
szt.
Łóżko kontynentalne Mesa
Łóżko kontynentalne Mesa
1 299,00 zł
szt.
Narożnik Tampa
Narożnik Tampa
1 999,00 zł
szt.
Narożnik Hampton U
Narożnik Hampton U
1 599,00 zł
szt.
Narożnik Hampton
Narożnik Hampton
1 199,00 zł
szt.
Stolik kawowy Franka 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI "Franka"


§ 1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji "Franka" jest NaszeMeble Łukasz Kurzawa z siedzibą w Sokolnikach pod adresem: ul. Parkowa 8 lok. 3, 98-420 Sokolniki, NIP 9970148736, zwany dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji: od 10 kwietnia 2018 roku, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. 
 3. Informacje o Promocji "Franka" wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.24naszemeble.pl

§ 2 Definicje

 1. Organizator - NaszeMeble Łukasz Kurzawa, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja "Franka" - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - konsument lub osoba prawna.
 5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji "Wiosenna promocja!" na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. 
 6. Rabat - zniżka na zakup produktów oferowanych przez firmę NaszeMeble Łukasz Kurzawa, za pośrednictwem strony www.24naszemeble.pl

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja obowiązuje od 10 kwietnia 2018 roku i obejmuje produkty z kolekcji Franka oferowane przez firmę NaszeMeble Łukasz Kurzawa, za pośrednictwem strony www.24naszemeble.pl.
 2. Warunkiem otrzymania rabatu na zakup stolika kawowego Franka jest: 
  a) zakup w jednym zamówieniu Produktów: Komoda 164 Franka, Szafka RTV Franka - 186cmStolik kawowy Franka
  b) wpisanie kodu rabatowego FRANKAHM w polu "Mam kupon rabatowy".
 3. W przypadku użycia kodu rabatowego, kiedy nie zostanie spełniony warunek 2a, rabat na zakup stolika kawowego Franka zostanie anulowany.
 4. Promocja nie obejmuje kosztu dostawy.
 5. W okresie trwania Promocji, klient może złożyć dowolną liczbę zamówień.
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami Orgaznizatora.

§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą "Franka".
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2018 roku.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl