Logo
Telefon 510 73 83 83 ----- Mail biuro@24naszemeble.pl -------------------- Mail  Koszt dostawy

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem (podmiotem decydującym w jaki sposób będą wykorzystane dane) Twoich danych osobowych jest NaszeMeble Łukasz Kurzawa z siedzibą w Sokolnikach przy ul. Parkowej 8 lok. 3, operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.24naszemeble.pl

W jaki sposób możesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
W sprawach związanych z Twoimi danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych, e-mail iod@24naszemeble.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe
Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie, poprzez rejestrację konta użytkownika, złożenie zamówienia na www.24naszemeble.pl, kontakt z biurem obsługi klienta, itp

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Dane będą przetwarzane w celu: 

 • wykonania umowy o założenie konta w sklepie 24naszemeble.pl;
 • marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail - (newsletter);
 • realizacja zawartej przez nas umowy sprzedaży i dostarczyć zamówiony towar lub umożliwić odbiór w siedzibie firmy. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w naszym sklepie, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.
 • obsługa reklamacji, jeżeli taką złożysz

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Jeżeli wyraziłeś lub wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych (newsletter) również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora sklepu działającego pod domeną 24naszemeble.pl oraz wybranym podmiotom obsługującym płatności online: działającym pod adresem Przelewy24.pl oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług pocztowych: Poczta Polska S.A w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym, itp)

Czy musisz podać swoje dane osobowe
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zrealizowania transakcji. W tym celu prosimy o podania przez Ciebie następujących danych:

 • adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres pod który ma być dostarczone zamówienie (w przypadku osób fizycznych)
 • adres e-mail, numer telefonu oraz dane i adres (w przypadku firm)

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz wyżej wymienionych danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Dane które gromadzimy automatycznie

 • szczegóły dotyczące Twojego urządzenia, w tym adres protokołu internetowego (adres IP)
 • dane dotyczące logowania (data rejestracji oraz data ostatniego udanego logowania)


Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych
Gwarantujemy właściwie przetwarzanie Twoich danych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie; skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody

 Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

 • drogą elektroniczną na adres iod@24naszemeble.pl
 • na adres: NaszeMeble Łukasz Kurzawa, ul. Parkowa 8 lok. 3, 98-420 Sokolniki
 • osobiście w siedzibie Administratora

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu zrealizowania zamówienia, a także po zrealizowaniu zamówienia zachowując poniższe zasady:

 • dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego
 • Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy
 • o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

Organ nadzorczy i skargi
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl